Wynajem refulera

Naszym Klientom oferujemy wynajem refulera (pogłębiarki ssącej) z operatorem lub bez niego. Maszyny służą do pogłębiania szlaków żeglugowych oraz wydobywania piasku i żwiru z terenów żwirowni lub dna zbiorników wodnych. Pogłębiarki ssące są urządzeniami pływającymi. Ich praca polega na zasysaniu mieszaniny gruntu i wody z dna zbiornika (żwirowni), a następnie przetransportowaniu jej na brzeg, gdzie zostaje poddana dalszej obróbce (odwodnieniu i frakcjonowaniu). Pogłębiarki znajdują zastosowanie podczas wszelkich prac portowych, oczyszczania zbiorników z zanieczyszczeń oraz szlamów, a także w trakcie wydobywania kruszyw.

Podczas realizacji zleceń korzystamy z profesjonalnych refulerów o maksymalnej wydajności 2000m³/h, co pozwala uzyskać około 400m³ gotowego urobku na godzinę. Sprzęt, którym dysponujemy, wyróżnia się następującymi zaletami:

 • możliwość zasysania materiałów płynnych, półpłynnych, sypkich i pyłowych;
 • grubościenne pompy o wysokiej żywotności;
 • łatwy montaż osprzętu;
 • ssanie suche i podwodne;
 • wydmuch osadu na dużą odległość i wysokość;
 • możliwość ssania z dużych odległości.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą usług, które realizujemy przy użyciu pogłębiarek ssących.

Usługi eksploatacji kruszyw refulerem

Specjalizujemy się w usługach eksploatacji kruszyw refulerem. Długoletnia współpraca z zagranicznymi oraz krajowymi producentami pogłębiarek umożliwia nam stosowanie najnowszych technologii wydobycia i przeróbki kruszyw naturalnych. Maszyny są wyposażone w dodatkowe urządzenia oraz systemy automatyzujące ich pracę. Dzięki tym wszystkim innowacjom jesteśmy w stanie wydobywać nie tylko piasek i żwir, lecz także wapno, dolomit, sapropel oraz inne materiały górnicze. Naszym atutem jest posiadanie wieloletniego doświadczenia w pracy w górnictwie odkrywkowym.

Rynek eksploatacji kruszyw w Polsce dynamicznie się rozwija, ponieważ urobek wydobywany refulerem jest poddawany obróbce, a następnie piasek i żwir mogą być wykorzystywane w drogownictwie i budownictwie. Kopaliny znajdują zarówno zastosowanie lokalne, jak i przeznacza się je na eksport.

Inne usługi pogłębiarkami

Zrealizowaliśmy wiele ambitnych zadań przy wykorzystaniu refulerów (budowa obwodnicy Krośniewic, autostradowej obwodnicy Wrocławia, bud. A1 itd.). Dzięki temu jesteśmy dobrze przygotowani do wykonywania zróżnicowanych i trudnych usług pogłębiarkami. Wszystkie prace wykonujemy zgodnie z regułami bezpieczeństwa oraz według zasad zarządzania środowiskowego.

Podczas sporządzania planu realizacji każdego zadania bierzemy pod uwagę:

 • parametry złoża;
 • warunki terenowe;
 • wielkość wydobycia;
 • potrzebę zastosowania odpowiedniej technologii;
 • oczekiwania inwestora co do końcowego efektu realizowanej inwestycji.

Wykonujemy prace pogłębinowe w portach, na przykład podczas budowy dróg łączących zalewy. Podejmujemy się również oczyszczania rowów melioracyjnych, stawów, jezior, kanałów rzecznych i innych zbiorników wodnych. Usuwamy z nich odpady przemysłowe, gęste osady z biomasy oraz mieszaniny piasku i szlamu. Likwidujemy zanieczyszczenia w basenach, odkrywkach, zbiornikach ściekowych oraz studzienkach myjni samochodowych.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia charakteru i zakresu interesującej Państwa usługi refulerem.

Galeria zdjęć refulerów

Galeria video refulerów

Złóż zapytanie ofertowe