Projekty unijne

Retrans Wojciech Tomczuk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt:

,, Wzrost konkurencyjności Firmy Retrans poprzez wdrożenie wyników prac B+R w zakresie wprowadzenia innowacyjnych towarów ogniotrwałych oraz znaczące ulepszenie obecnie produkowanych towarów”

 

Celem projektu jest : Wzrost konkurencyjności Firmy Retrans poprzez uzupełnienie asortymentu towarowego o 6 nowych produktów oraz znaczącego ulepszenia obecnie produkowanych materiałów.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1.999.200,- PLN

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych i Podwodnych

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych i Podwodnych

Złóż zapytanie ofertowe