1992-2012 – transport kruszyw i materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi.

Uruchomienie eksploatacji kruszywa przy wykorzystaniu refulera w kopalni TOMKRUSZ S.C.

2004-2012r. Nadzór górniczy nad ruchem Zakładu Górniczego Dołha I w kopalni TOMKRUSZ S.C. na stanowisku Osoby Średniego Dozoru Ruchu.

2006-2007r. Nadzór górniczy w Kopalni Kruszyw Naturalnych Łukowisko – AVAX S.A. ( budowa obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego) na stanowisku Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

2007-2008r pogłębianie refulerem zbiornika wodnego 11 ha kopalnia Wilczkowice.

2008r eksploatacja złoża Tymianka przy wykorzystaniu refulera.

2008 -2009 wydobycie kruszywa refulerem w kopalni Grodno (budowa obwodnicy Krośniewic).

2009-2010 pogłębianie zbiornika wodnego 10 ha kopalnia Lubcz Mały.

2010-2011 wydobycie kruszywa refulerem w kopalni Paniowice 40 ha ( budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia).

2011-2012 wydobycie refulerem kruszywa z kopalni Grodno 15 ha ( budowa Autostrady A1 Kutno – Stryków).

2011 Usuwanie szkód górniczych na lotnisku cywilnym Kaniwola (wydobycie i wbudowanie kruszywa w odbudowywany fragment pasa startowego oraz wykonanie zbiornika wodnego odsączającego pas startowy).

2011-2012 r. Pogłębianie zbiornika wodnego kopalni Niedziałka (budowa autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego).