Gdzie mają zastosowanie pogłębiarki ssące – refulery?

Obrazek

Pogłębiarki ssące – refulery służą do wydobywania pisaku i żwiru. Mogą działać na terenach żwirowni oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest pogłębienie szlaku żeglugowego. Są maszynami pływającymi, o szerokim zastosowaniu w akwenach wodnych.

Gdzie mają zastosowanie pogłębiarki ssące – refulery?

Pogłębiarki ssące – refulery stosowane są w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją kruszyw. Urządzenia mogą być również stosowane do oczyszczania zbiorników wodnych, kanałów, akwenów wodnych, osłoniętych, przybrzeżnych i na wodach śródlądowych. Doskonale sprawdzają się na pełnym morzu. Maszyny pływające wynajmowane przez firmę RETRANS Tomczuk Wojciech znajdują zastosowanie przy wykonywaniu prac portowych, oczyszczania zbiorników z zanieczyszczeń oraz szlamów. Ich praca polega na zasysaniu mieszaniny gruntu i wody z dna zbiornika czy żwirowni, a następnie przetransportowaniu jej na brzeg, w celu odwodnienia lub frakcjonowania. Sprzęt ma wiele zalet, takich jak np.: możliwość zasysania materiałów płynnych, półpłynnych, sypkich i pyłowych; łatwy montaż osprzętu; możliwość ssania z dużych odległości; ssanie suche i podwodne. Charakteryzują się wysoką wydajnością oraz zakresem pracy do 20 m poniżej lustra wody.

Jakie prace wykonywane są pogłębiarką ssącą – refulerem?

Pogłębiarką ssącą – refulerem, wykonywane są prace eksploatacyjne w zawodnionych wyrobiskach, gdzie kruszywo zalega poniżej lustra wody. Może być również wykorzystywana do prowadzenia prac pogłębiających w portach, przy budowach dróg łączących zalewy. Pogłębiarki ssące w szczególności służą do eksploatacji właściwej złoża, gdzie może być eksploatowana jednocześnie warstwa sucha i zawodniona kruszywa. Pogłębiarki ssące – refulery są idealnymi maszynami do prowadzenia prac do reeksploatacji złóż, gdzie wcześniej były prowadzone prace wydobywcze przy wykorzystaniu innych typów koparek, co spowodowało pozostawienie w złożu pod lustrem wody niewydobytego kruszywa.
 
Pogłębiarka ssąca – refuler jest maszyną pływającą i może wydobywać pozostawione w złożu kruszywo do 20 metrów poniżej lustra wody, co daje możliwość wydobycia całego zalegającego w złożu a wcześniej pozostawionego ze względów technologicznych kruszywa. Pogłębiarka ssąca może również być wykorzystywana do oczyszczania rowów melioracyjnych, stawów, jezior, kanałów z odpadów przemysłowych, osadów z biomasy; piasku i szlamu. Sprzęt wykorzystywany jest do likwidacji zanieczyszczeń w basenach, zbiornikach ściekowych i studzienkach myjni samochodowych. Prace mogą być przeprowadzane, dzięki specjalnej konstrukcji maszyny, która zbudowana jest z takich elementów jak: system JET, spulchniacz, komora kamienna, głowica, pompa, odwadniacz kołowy, łączniki, rurociąg tłoczny, pływak wypornościowy.