Technologia wydobycia kruszyw spod lustra wody z wykorzystaniem refulera

Obrazek

Sięganie do surowców naturalnych wiąże się z wydobywaniem kruszców z różnych terenów. W naszym kraju coraz częściej prowadzi się prace mające na celu pozyskanie piasku lub żwiru z dna zbiorników wodnych. To skuteczna i efektywna metoda. Potrzebny jest jednak do tego specjalistyczny sprzęt, który poradzi sobie z pracą w trudnych warunkach w dość nieobliczalnym środowisku wodnym.

Dno zbiornika wodnego – co tam znajdziemy i jak to wydobyć?

Eksploatacja kruszyw polega coraz częściej na sięganiu po zasoby znajdujące się pod wodą. Z rzek lub innych zbiorników wodnych wydobyć można choćby piasek, lub żwir, które mają bardzo szerokie zastosowanie. Wykorzystywane są w pracach budowlanych, remontowych, drogowych czy tam, gdzie potrzebny jest materiał do wyrównywania gruntów, utwardzania lub podsypywania. W zależności do tego, z jakim gruntem mamy do czynienia, jakie warunki geologiczne można zastać w miejscu wydobycia, można stosować różne techniki wydobycia kruszcu.

Dzięki rozwojowi technologii używa do tego specjalistycznego sprzętu np. refulerów, które wymagają profesjonalnej obsługi, ale przydają się również do innych prac ziemnych pod lustrem wody. Do wydobycia materiału można zastosować technologie wydobycia ich spod wody za pomocą mechanicznego udaru, wibracji oraz odłamywania materiału, z wykorzystaniem hydrauliki lub pneumatyki. Używane do tego maszyny mogą pracować z lądu lub z powierzchni wody.

Refuler – co to jest?

Wiele firm zajmujących się wydobywaniem kruszyw, wykorzystuje do tego refulery. To urządzenia, które przydają się także jeśli zależy nam na pogłębieniu zbiorników wodnych lub ich poszerzeniu, a także oczyszczaniu stawów z mułu i nieczystości w postaci osadów. Wydobywają z dna rzeki piasek lub żwir w postaci pulpy (pomieszane z wodą i osadami), a następnie tłoczą do zbiornika czy we wskazane miejsce. Składają się z rury tłocznej, wciągarki, rury ssącej, koła tnącego, łańcuchów, wysięgnika i pływaka rury ssącej. Ich maksymalna wydajność to 2000 m3/h, co daje 400 m3 materiału.